Учням 8 класу, геометрія, поглиблене вивчення

Білети до річного заліку з геометрії 8- А клас (поглиблене вивчення)

 Білет №1.

1.     Подібні трикутники. Перша ознака подібності трикутників.

2.     Основні геометричні фігури. Взаємне розміщення прямих на площині. Ознаки паралельності прямих.

3.      Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №2.

1.     Подібні трикутники.  Друга ознака подібності трикутників.

2.     Ламана. Многокутник та його елементи. Опуклі й не опуклі многокутники.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №3.

1.     Подібні трикутники.  Третя ознака подібності трикутників.

2.     Сума кутів опуклого многокутника.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №4.

1.     Властивості хорд, що перетинаються.

2.     Чотирикутник, його елементи.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №5.

1.     Властивість дотичної до кола та січної.

2.     Паралелограм та його властивості.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №6.

1.      Формула обчислення довжини бісектриси трикутника через його елементи.

2.      Ознаки паралелограма.

3.      Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №7.

1.      Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

2.      Прямокутник, його властивості.

3.      Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №8.

1.     Теорема Піфагора та наслідки з неї.

2.     Ромб, його властивості.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №9.

1.     Теорема, обернена до теореми Піфагора.

2.     Квадрат, його властивості.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

 

Білет №10.

1.     Перпендикуляр і похила, їхні властивості.

2.     Трапеція, її властивості.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №11.

1.     Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

2.      Трикутник. Середня лінія трикутника.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

 

Білет №12.

1.     Тотожності:  sin(90º-a)= cosa, cos(90º-a)= sina,tg(90º-a)= ctga, ctg(90º-a)= tga.

2.     Трапеція. Середня лінія трапеції.

3.     Задача 1.

4.     Задача 2.

Білет №13.

1. Тотожність:  sin²α + cos²α=1;    tgα=;   ctga=.

2. Дуга кола.  Центральний кут кола. Градусна міра дуги.

3. Задача 1.

4. Задача 2.

 

 

Білет №14.

1.     Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

2.     Вписаний кут і його властивості.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

Білет №15.

1.     Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів.

2.     Величина кута між хордою і дотичною.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

Білет №16.

1.     Поняття площі многокутників. Площа прямокутника.

2.     Величина кута з вершиною в  середині кола та поза колом.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

Білет №17.

1.     Паралелограм. Площа паралелограма.

2.     Необхідна і достатня умова існування кола, описаного навколо чотирикутника.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

 

Білет №18.

1.     Ромб.Площа ромба.

2.     Необхідна і достатня умова існування кола, вписаного в чотирикутник.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №19.

1.     Трикутник. Площа трикутника.

2.     Теорема Фалеса.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №20.

1.     Трапеція. Площа трапеції.

2.     Узагальнена теорема Фалеса.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

Білет №21.

1.     Рівно складені й рівновеликі многокутники.

2.     Теорема про перетин медіан трикутника.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

Білет №22.

1.     Зовнівписані кола трикутника.

2.     Теорема про перетин висот трикутника.

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

Білет №23.

 

1.     Властивість бісектриси трикутника.

Теорема про бісектрису зовнішнього кута трикутника.

2.     Коло Аполлонія.(Теорема Менелая. Теорема Чеви. Теорема Птоломея.)

3.     Задача 1.

4.      Задача 2.

 

 

 

 

 

 

Подобається