Порядок забезпечення доступу

 Порядок забезпечення доступу

ПОРЯДОК
забезпечення доступу до публічної інформації
КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91» ДМР 
(затверджено наказом « Про затвердження Порядку
доступу до публічної інформації» КЗО « Середня загальноосвітня школа №91»ДМР
від 24.02.2012р, №17)

1.Загальні положення
1.1.Порядок доступу до публічної інформації КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91» ДМР регулює питання оприлюднення публічної інформації та убезпечення права заявника ( фізичної, юридичної особи тощо) на доступ до публічної інформації , що зберігається в навчальному закладі.
1.2. Доступ до публічної інформації КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91» забезпечується шляхом :
- систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному сайті школи www. shkola91.dnepredu.com;
- надання інформації за запитами на публічну інформацію.
1.3. КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91» не надає інформацію за запитами , адресованими безпосередньо до вчителів закладу, а також інформацію , яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
2.Оприлюднення публічної інформації КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91»ДМР
2.1.Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається в КЗО «Середня загальноосвітня школа № 91»:
- інформація про навчальний заклад ( організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
- нормативно - правові та інші акти (крім внутрішньо організаційних), прийняті ( видані) у навчальному закладі.
- інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;
- графік прийому громадян посадовими особами закладу.
2.2. Оприлюдненню не підлягають: 
- внутрішньоорганізаційні документи (доповідні, службові,пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки,рецензії тощо), пов’язані з напрямками діяльності закладу.
2.3. Оприлюднення публічної інформації.
2.3.1. Інформація , яка підлягає оприлюдненню , публікується на офіційному сайті навчального закладу - www. shkola91.dnepredu.com ;
2.3.2. Інформація , яка підлягає оприлюдненню , публікується не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття ( видання )документа,що містить публічну інформацію.
3. Надання інформації за запитами.
3.1. Запит на інформацію подається до заклад у на ім’я директора школи в усній або письмовій формі :
- поштою на адресу: вул. Будьонного, 52, м. Дніпропетровськ, 49102.
- електронною поштою : sz091@dnepredu.dp.ua
  - за телефоном – 741-71-19
Під час подання запиту на інформацію заявник зазначає зручну форму отримання інформації.
3.2. У разі подання запиту на інформацію в усній формі відповідальний за реєстрацію документів , оформляє запит на паперовому носії ( згідно із затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище, ініціали працівника, який оформив запит, його номер телефону та підпис.
3.3. Письмовий запит на інформацію може бути подано як у довільний формі відповідно до вимог ст.19 Закону України « Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення затвердженою форми. У разі недотримання зазначених вимог навчальний заклад має право відмовити у задоволення запиту.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію заявник може подати запит шляхом заповнення затверджених форм КЗО « Середня загальноосвітня школа № 91» ДМР.
3.4. Навчальний заклад надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду запиту.
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку ,термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів директором школи на підставі доповідної записки виконавця , яка подається протягом п’яти робочих днів здати реєстрації запиту , з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника. 
Якщо навчальний заклад не володіє інформацією,що запитується,але їй за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє,вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це заявника. У такому випадку відлік строку розгляду запиту на інформацією починається з дня отримання запиту належним розпорядником. 
3.6. Робота із заявниками, що звернулися із запитами на інформацію про надання витягу з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо з документів, що зберігається в архівах закладу, проводиться в будівлі школи (на 2 поверсі , приймальня )
Після ознайомлення заявника з документами керівник закладу робить запис у відповідному журналі обліку робіт. 
4.Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб.
Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб навчального закладу з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником директору школи, вищому органу або суду.

Директор школи  Жаворонок М.М.