Перелік відомостей

Перелік відомостей

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом
(затверджено наказом « Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації» КЗО « Середня загальноосвітня школа №91»ДМР 
від 24.02. 2012р. №17)
1. Відомості з обмеженим доступом, які містять службову інформацію це:
- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;
- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж навчального закладу;
- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту навчального закладу;
- інформація із протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини;
- інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини;
- інформація до звернень, заяв громадян;
- розпорядження, які стосуються роботи служби у справах дітей;
- особові справи дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;
- інформація щодо листування з підприємствами, організаціями району, міста, області з питань основної діяльності служби;
- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;
- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;
- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;
- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;
- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;
- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;
- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;
- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;
- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;
- відомості про облік трудових книжок;
- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
- відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів навчального закладу;
- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;
- дані доповідних записок;
- відомості про документообіг;
- відомості з особових рахунків працівників;
- дані з наказів, які відносяться до внутрішньоорганізаційної діяльності;
- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників закладу;
- відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення.